Encyklopedie dějin města Hodonín

Galerie výtvarného umění

Galerie výtvarného umění


 • historický název

  Dům umělců

 • charakteristika

  Prostor dlouhodobě určený k vystavování uměleckých předmětů vznikl převzetím budovy a sbírkového fondu SVUM zrušeného v roce 1959. Následnou akviziční činností vytvořeny rozsáhlejší soubory děl příslušníků zakladatelské generace Sdružení, zvláště F. Úprky a J. Dobrovského (z pozůstalostí), J. Úprky, Al. Kalvody, J. Köhlera, C. Mandela, B. Jaroňka, St. Lolka, J. Pelikána, M. Benky. Dalšími výtvory dokumentována činnost umělců působících po roce 1945 v jihomoravském regionu a těch, kteří měli k SVUM nebo k oblasti bližší vztahy. Přírůstky z trinenále Mladé setkání, pořádaného od roku 1978.


 • obrazy

  img0180.jpg img0124.jpg


 • autor

  Havlík


Aktualizováno: 19. 10. 2012