Encyklopedie dějin města Hodonín

Masarykúv most

Masarykúv most


 • charakteristika

  V letech 1933–34 probíhala v místech plánovaného nového koryta řeky Moravy oddělující Moravu a Slovensko, v blízkosti nově vybudovaného železničního mostu, stavba mostu pro silniční dopravu a  pěší, spojující Hodonín a Holíč. Monumentální, obloukový, železobetonový most byl postaven dle návrhu ing. Jana Blažka. Most byl v dubnu 1945 vyhozen ustupujícími Němci do vzduchu. Most již pak nebyl v původní podobě znovu obnoven.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1945


 • zajímavosti

  V březnu 1935 byly na spojích oblouků mostu, z české i slovenské strany, odhaleny desky s nápisem Masarykův most (Masarykov most). Na slovenské straně se umístila u vjezdu na most také pamětní deska s textem: Tu prechádzal roku 1907 na Slovensko Scotus Viator, aby hájil pravdu a práva Slovákov. Desky byly v době okupace odstraněny.


 • obrazy

  img0119.jpg


 • autor

  Sýkorová


Aktualizováno: 23. 03. 2020