Encyklopedie dějin města Hodonín

Masarykovo nám. 7, Fara římskokatolická

Fara římskokatolická


 • ulice

  Masarykovo nám. 7

 • charakteristika

  Barokní svatba postavená po roce 1658 s pozdějšími úpravami.
  Řadová jednopatrová budova obdélného půdorysu na nízkém vystupujícím soklu. Průčelí je na osu prolomeno půlkruhově zaklenutým vchodem s dřevěnými vraty stejného tvaru. Portál tvoří pilastry s obdélnými vpadlinami a římsovou hlavicí a jednoduchá archivolta, je nadkryt pultovou stříškou krytou pálenou taškou a nesenou fabiovou římskou. V přízemí je fasáda prolomena 4 okenními osami s pravoúhlými dvoudílnými okny. V patře 8 okenních os s pravoúhlými šestitabulkovými okny, průběžnou podokenní římsou. Dřevěný rám oken vytváří profilovanou nadokenní římsu.
  Korunní profilovaná římsa nese sedlovou střechu krytou pálenou taškou. Zadní průčelí do dvora omítnuto břízolitem s barevně naznačenou kordónovou římsou a šambránami kolem oken. Vrata do dvora novodobá v původním segmentovém záklenku. V přízemí 3 okenní osy s okny jako na hl. průčelí v patře, 1. poschodí prolomeno 4 obdobnými okny. Na hlavní budovu navazuje kolmo dvorní trakt nově přestavěný na výukové středisko – Pastorační centrum.
  Fara se připomíná už v roce 1240.


 • firmy a instituce

  Římskokatolická fara


 • autor

  Havlík


Aktualizováno: 19. 10. 2012