Encyklopedie dějin města Hodonín

Započato s výstavbou sídliště Bažantnice

Započato s výstavbou sídliště Bažantnice


  • 1952 Aktualizováno: 06. 08. 2019